Ingeniør og Arkitektfirma

Haug – og Blom Bakke AS

Knut Gjerding-Smith,sivilingeniør

kgs@hbb-bygg.no 

2298 9014

911 06 261