Ingeniør og Arkitektfirma

Åråssvingen ved Lillestrøm 

Ansvar for konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk

Overordentlig ansvar for kontroll

Vanntett betongkonstruksjon