Ingeniør og Arkitektfirma
  1. Prosjektplaner
  2. SHA/HMS-planer
  3. Annen planlegging og tilrettelegging for utførelsen
  4. Anbudsbeskrivelser etter NS 3450
  5. Arbeidsgrunnlag