Ingeniør og Arkitektfirma

Innmåling;

  1. Bygg på flat tomt                                                         Kr. 7000
  2. Bygg på kupert tomt                                                  Kr. 8000
  3. Innmåling av terrengkoter pr 100 m2                   Kr. 5000

Utstikking;

CL – veg pr.100m                                                                  Kr. 5000

Byggverk tiltaksklasse 1                                                      Kr. 7000

Byggverk tiltaksklasse 2                                                      Kr. 8000

Tomtegrenser                                                                        Kr.6000

Referansepunkter                                                                Kr. 5000 pr. pkt