Ingeniør og Arkitektfirma

Priser for søkerrollen

Prisene gjelder for 1-2 Foretak , ett trinn søknad  og rammesøknad

Tillegg kr. 5000 pr foretak

Ferdigattester – Kr. 3000 pr. tiltak

Enebolig                                                                       kr.20 000

Tomannsbolig                                                             kr. 20 ooo

Forretningsbygg                                                          kr. 30 000

Leilighetsbygg                                                              kr. 5000 pr. leilighet

Garasjeanlegg                                                               kr. 3000 pr. garasje

Fritidsbolig                                                                  -kr. 10 000

Bruksendring                                                              -kr. 10 000

Sammenslåing av leiligheter                                    -kr. 10 000

Støttemur                                                                     -kr. 10 000

Reguleringsplaner                                                     – kr.20 000

Omsøking av ulovlig utført arbeide                          etter nærmere avtale

Dispensasjonssøknad                                                  etter nærmere avtale

Uforutsett faktureres etter medgått tid