Ingeniør og Arkitektfirma

Tiltaksklasse 1

Småhus-Boliger                                 Kr. 10 000

Andre byggverk                                 Kr. 10000

Tiltaksklasse 2

Boliger                                                 Kr. 20 000

Andre byggverk                                Kr. 20 000