Ingeniør og Arkitektfirma

Faget konstruksjonssikkerhet ;

  1. Lastberegningsanalyser
  2. Lastmodeller
  3. Statikk
  4. Dimensjonering
  5. Arbeidstegninger