Ingeniør og Arkitektfirma

Eksisterende byggverk;

 1. Fasadeendringer
 2. Bruksendringer
 3. Sammenføyning av boenheter
 4. Tilstandsvurderinger
 5. Prosjektplaner
 6. Brannrapporter
 7. Bygningsfysisk prosjektering

Nybygg;

 1. Tilbygg
 2. Boliger
 3. Forretningsbygg
 4. Kontorbygg
 5. Fritidsbygg