Ingeniør og Arkitektfirma

Bockelie-Bygg as kan levere uavhengig kontroll innenfor nedenfornevnte fagdisipliner

 1. Uavhengig kontroll konstruksjonssikkerhet
  1. Enebolig                                                              Kr. 5000
  2. Enkelt beregningsoppdrag                              Kr. 5000
  3. Tomannsbolig                                                    Kr.7000
  4. Bygård                                                                 Kr. 10 000
  5. Forretningsgård                                                Kr. 10 000
  6. Idrettshall                                                           Kr. 10 000
 2. Uavhengig kontroll bygningsfysikk
  1. Enebolig                                                              Kr. 10000
  2. Andre bygninger                                               Kr. 10000
  3. Tomannsbolig                                                    Kr.10000
  4. Bygård                                                                 Kr. 10 000
  5. Forretningsgård                                                Kr. 15 000
  6. Idrettshall                                                           Kr. 15 000
 3. Uavhengig kontroll brannsikkerhet
  1. Enebolig                                                              Kr. 5000
  2. Andre bygninger                                               Kr. 5000
  3. Tomannsbolig                                                    Kr.5000
  4. Bygård                                                                 Kr. 10 000
  5. Forretningsgård                                                Kr. 10 000
  6. Idrettshall                                                           Kr. 10 000
 4. Kontrollplaner
  1. Enebolig                                                              Kr. 10000
  2. Tomannsbolig                                                    Kr.10000
  3. Bygård                                                                 Kr. 150 000
  4. Forretningsgård                                                Kr. 150 000
  5. Idrettshall                                                           Kr. 150 000
 5. Rutiner
  1. Etternærmere avtale                                          Kr. 5 000 pr. fagdisiplin
 6. Sjekklister
  1. Etter nærmere avtale                                          Kr. 5000 pr. fagdisiplin
 7. Prosjekteringsforutsetninger
  1. Etter nærmere avtale
 8.  Avviksrapportering
  1. Enebolig                                                              Kr. 5000
  2. Eksisterende  bolig                                           Kr. 5000
  3. Tomannsbolig                                                    Kr.7000
  4. Bygård                                                                 Kr. 10 000
  5. Forretningsgård                                                Kr. 10 000
  6. Idrettshall                                                           Kr. 10 000