Ingeniør og Arkitektfirma

Bockleie – Bygg AS leverer følgende produkter i tiltaksklasse 1 og 2

1. Ansvarlig søker 

Komplette byggesøknader for ulike prosjekter

  1. Nybygg
  2. Tilbygg
  3. Bruksendring
  4. Bygningskonstruksjoner

2.Ansvarlig prosjekterende

  1. Innenfor fagområdene med sentral godkjenning

3. Overordnet ansvar utførelse av prosjekter

  1. Byggeledelse
  2. Lage anbudsbeskrivelser
  3. Kontrahering

4. Kontroll

For type prosjekter se prosjekter