Ingeniør og Arkitektfirma

Danmarksgate 10 – Vålerenga

Prosjektet måtte sjekkes fra flere fag før utbyggingen kunne starte

Konstruksjonssikkerhet – Statiske beregninger og dimensjonering samt andre utredninger ble gjennomført i.h.t rapport