Ingeniør og Arkitektfirma

I Oslo kommune har det vært  mindre prosjekter med flere ansvarsforhold, vesentlig bruksendringer og sammenføyning av leiligheter,balkonger og terrasser

Hovedsaklig i tiltaksklasse 2 : Bygårder, leilighetsbygg og også tomannsboliger,eneboliger og rekkehus.

ANSVAR

SØK: Ansvarlig søker

PRO: Ansvarlig prosjekterende

UTF: Ansvarlig utførende