Ingeniør og Arkitektfirma
 • Bockelie – Bygg AS
 • Siv.Ing. Rolf C. Bockelie
 • Ansatt i eget selskap
 • Haug – og Blom Bakke AS
 • Prosjekktstyringssystemet sidemannskontrol
 • Siv. Ing. Knut Gjerding Smith
 • AL Høyer – Finseth AS
 • Samarbeidspartner.
 • Mosking AS
 • Samarbeidspartner
 • Forretningsbygg på 3 plan i plasstøpt betong på tisammen 3500 m2(Tilbygg)


Bockelie – Bygg AS sørger for å etablere en

solid prosjektorganisasjon for hvert prosjekt. Det betyr at vi ikke er mindre

enn 4 parter/fagpersoner i ethvert prosjekt.

Ikke minst kjenner vi nå til en rekke flinke

entreprenørselskaper.

Det er mange som ønsker hjelp fra oss.

Målet vårt er fornøyde parter, og det får vi.