Ingeniør og Arkitektfirma
  • Bockelie – Bygg AS

  • prosjekterer Bygg – og anleggskonstruksjoner og vi leverer byggesøknader, tegninger og beskrivelser. Det kan være kontorbygg og eneboliger. Siv.Ing. Rolf Bockelie med partnere har et godkjent prosjektstyringssystem. Vi har brukt Plan – og bygningsloven med forskrifter samt NS – EN ISO 9000. Avhengig av bl.a vanskelighetsgrad på prosjektet trenger man en kontrollplan.

 

  • Hovedansvarsområdene :

SØK: Ansvarlig søker for mindre og mellomstore prosjekter.

PRO: Ansvarlig prosjekterende og prosjekterende.

UTF: Har ansvarsrett som ansvarlig utførende.


  • Leveranser:

– Byggesøknad.

– Arbeidstegninger.

– Beregninger

– Beskrivelser og rapporter

– Tilstandsvurdering.

– Brannrapport.