Ingeniør og Arkitektfirma

Bockelie – Bygg  AS                   er et arkitekt og ingeniørfirma som har jobbet med sentral godkjenning for ansvarsrett siden 2006.

Firma er et sentralt godkjent selskap med følgende ansvarsretter. Prosjektene som er gjennomført av ulik type, størrelse faglig innhold og vanskelighetsgrad. Utfordringen er det omfattende fagområdet. I dag er firma rede til å føre opp bygninger og konstruksjoner i Tiltaksklasse 2.

Det er 2 personer i Bockelie-Bygg AS i dag. Vi ønsker fler oppdrag og vil derfor også  øke virksomheten .

Vi ønsker å delta i konkurranser om rammeavtaler. Bockelie – Bygg AS består av en Konsulentavd. og en husbyggingsavdeling. Begge avd. er under stadig utvikling.

Vi har en bygningshistorie fra  1913. Klikk  bygningshistorie.

Firmaet har  gjennomført flere prosjekter,  innenfor et stort fagfelt.

Et relativt stort prosjekt var Kontorbygg for HøyerFinseth AS i 2009 Gåsevikveien 8

Og enda større prosjekt Åråssvingen 9  i 2013.

Driver for tiden med et prosjekt i Oscar Braatensvei 18. Ombyggingsprosjekt.

En kort innføring i fagterminologien

Vi bruker et styringssystem.

I byggesaken må det være en ryddig ansvarsfordeling

Dette er Leveransen