Ingeniør og Arkitektfirma

Følg med på byggeprosessen-Det kan bli hytte på som du kan bo i!!!

Viser noen bilder fra byggeprosessen med en platting i 100 mm armert betong.

Først måtte jeg få hjelp av et graveselskap og rydde bort torv og lyng.

Samt planere Så var det 15 m3 med pukk og det ble tungt forde han tømte alt i en haug.

Støpte ringmur i u blokk, jevnet ut pukk innenfor, isolerte 10 cm og armerte på toppen.

Monterte kantforskaling og betongbilen kom og støpte.

Oppstikk for VA

En tung med fin jobb som ble utført på 4 dager. 2 dager tok det med pukk og trillebår!(Se fler bilder nedenfor)

Dette kommer senere;

Ny hytte

Legger opp til borevann og filtrering av gråvann.

Cindrella closett gjør susen, bare lukter litt, nei da !!