Ingeniør og Arkitektfirma

Tømmerhytte laftet av Asgeir Framvik fra Hurdal

Satt opp selv med gulv,tak og mur,vinduer,dører

 

Pris Lafting Kr 130 000 + MVA