Ingeniør og Arkitektfirma

Komplett byggesøknad

SAK10 § 9-4

Søknadens kompleksitet og omfang: flere trinnssøknad, flere ansvarsretter, eventuelt dispensasjoner m.m.

Middels krevende koordinering i prosjekterings- og byggefasen

SAK10 § 13-5

Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 omfatter søknader med noe kompleksitet, der koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er krevende.

Eksempelvis vil dette omfatte flertrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er oppsplittet og krever koordinering.

Eksempel ; Se prosjekter

Ansvarlig søker kan brukes for alle typer prosjekter.