Ingeniør og Arkitektfirma

SAK10 – § 9-4 : Bygningsfysikk tiltaksklasse 2

Bygninger med 3-5 etasjer.

Byggverk med kjølebehov, uten soneinndeling.

SAK10 – § 13-5  :

g.2 – Prosjektering av bygningsfysikk, tiltaksklasse 2

Prosjektering av bygningsfysikk i nybygg eller ved endring av eksisterende bygninger med 5 etasjer.

Eksempler på tiltak i denne klassen:

  • boligblokker, større kontor-, og forretningsbygg,
  • barnehager, skoler, helseinstitusjoner, arbeids- eller overnattingsbygg,
  • middels store salgs- og forsamlingslokaler,
  • middels store flerfunksjonelle bygg.

 

Bygningsfysikk er et omfattende fag. Men det er ikke alltid det er slik. Preaksepterte løsninger hjelper til.

Bygningsfysikk er;

Lys

Lyd/Støy

Fukt

Varme og energi

Klima

m.m