Ingeniør og Arkitektfirma

 

De 3 største prosjektene ble firmaet forespurt.
Ombyggingsprosjekt i Møllergate 37 -Oslo.(2007). Tilbygg kontorbygg Gåsevikveien 8 – Kjeller(2009). Næringsbygg 3X1200 m2 – Matvarebutikk og parkeringskjeller – Åråssvingen 9 – Kjeller.
Firmaet har gjennomført byggesøknader for ulike formål; Tilbygg boliger, bruksendring, sammenføyning av leiligheter, Støyskjerm skytebane, arealplan, avkjørselsplan, omsøking av ulovlig tiltak .
Bockelie-Bygg AS har bl.a samarbeidet med Høyer-Finseth AS og Haug-og Blom Bakke AS. Sistnevnte i prosjektet Åråssvingen 9.(Se Prosjekter-Åråssvingen 9)
Div. andre oppdrag somPRO – brannsikkerhet for bygårder – støttemurer, forprosjekter som heis i bygård. Har også gjennomført utbedring av setningsskader i bygård.
Bockelie – Bygg AS har sentral godkjenning for ansvarsrett. Moderselskapet Bockelie – Bygg har ansvarsrett for utførelse av ulike typer byggeoppdrag.
Bockelie – Bygg AS arbeider også med prosjektering av boliger og hytter. Disse leveres ferdig prosjektert med kostnadsoverslag for bygningsmaterialer og arbeid.
En av boligene som det nå jobbes med og som er ferdig prosjektert til våren er en tomannsbolig.(Se Salg).

Arbeidene kan leveres som;

  • Beskrivelser og Rapporter.
  • Beregninger.
  • Arkitekttegninger.
  • Byggesøknadstegninger.
  • Arbeidstegninger.
  • Komplett Byggesøknad.