Ingeniør og Arkitektfirma

Stensgata 2 er bygget i 1932 – Det var stort behov for bolig den gangen.
Ved å gå noe ned på etasjehøyden ble det hele 7 etasjer.
Oslo – Stensgate 2


Stensgata 2