Ingeniør og Arkitektfirma

Konowsgate 65 er et bevaringsverdig funkisbygg