Ingeniør og Arkitektfirma

Boligen er tegnet/godkjent i 1961.

Sanefjord -Enebolig - Møllebakken