Ingeniør og Arkitektfirma

Olympiaveien er et lite boligfelt med rekkehus 11 enheter, 3 og 4 boliger i rekke.

Sandefjord - Rekkehus(11 stk) - Olympiaveien

Sandefjord - Olympiaveien- 2
Olympiaveien

Sandefjord - Olympiaveien
Fra Krokmoveien.