+47 41276595 post@bcteam.no
Velg en side

Arkitekt Torgrim Suphammer

Ark. Torgrim Suphammer har vært leder på Nansen Arkitektkontor og bla.a tegnet
1.etg. Hovedflyplassen.(Vernet av kommunen, med kulturminner)
Fornebu brannstasjon.

Situasjonsplan – Fornebu flyplass