+47 41276595 post@bcteam.no
Velg en side

Innmåling og utstikking av tiltak

Utførelse av innmåling og utsetting av tiltak

Sette ut stikk for vegbygging, husbygging og annet

Måle inn høyder og koordinater for videre planlegging og utførelse

Har referanse fra slikt arbeid som kan oppgis på forespørsel

Samarbeider med et oppmålingsfirma vedr dette