+47 41276595 post@bcteam.no
Velg en side

Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering

Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering

Lage utstikkingsdata for stikkningspunkter til hus, senterlinje for veg,

Måle inn punkter i terreng for evnt justering av kartgrunnlag.

Enkel vegprosjektering som tverrprofiler , lengdeprofiler, masseberegninger Referanse fra Holmenkollveien 114

Holmenkollveien 114 – Avkjørselsplan – Oslo kommune

Du kan godt bruke oss som referanse :

Hilsen Todd Wilson