+47 41276595 post@bcteam.no
Velg en side

Bygningsfysikk

  • Prosjektering av bygningsfysikk  Tiltaksklasse 2
    • Beregninger
    • Prosjektplaner
    • Rapporter
    • Arbeidstegninger

Prosjektering av bygningsfysikk kan være mer eller mindre omfattende etter behov

Det kan være aktuelt ved ombyggings og rehabiliteringsprosjekter som på nybygg.

Energiberegning eller en gjennomgang av TEK17 Kap13 Inneklima og helse og Kap14 Energi