+47 41276595 post@bcteam.no
Velg en side

Konstruksjonssikkerhet

 • Prosjektering av konstruksjonsikkerhet  Tiltaksklasse 2
  • Statiske beregninger
  • Beregninger og dimensjonering
  • Rapporter
  • Arbeidstegninger
  • Støyskjermer
  • Støttemurer
  • Fundamenter
  • Prosjektplaner
 • Det omfatter trekonstruksjoner , betongkonstruksjoner , stålkonstruksjoner og murkonstruksjoner

Eksempler på gjennomførte prosjekter

2013 – Skedsmo – Åråsen – Forretningsbygg.m parkeringskjeller | BCTeam (bockeliebygg.no)

2008 – Kjeller – Skedsmo kommune – Gåsevikveien 8 | BCTeam (bockeliebygg.no)

0554 Oslo – Markveien 9 Utveksling av bæreevne | BCTeam (bockeliebygg.no)