+47 41276595 post@bcteam.no
Velg en side

Prosjektering

Ansvarlig prosjekterendes ansvar  

BCteam as har ansvar for å forvalte Plan og bygningsloven med forskrifter i forhold til reglene. At arbeidet blir definert riktig om nødvendig lages prosjektplaner

og det skrives rapporter. Den prosjekterende har et ansvar for at arbeidet dokumenteres og derfor har vi rutiner og sjekklister samt arbeidsregistrering.

I tiltaksklasse 2 er det normalt uavhengig kontroll som betyr at et annet selskap skal kontrollere arbeidet og at firma har styringssystem i orden.

For hvert prosjekt av rimelig størrelse bør det lages prosjektplan for hvert fag samt prosjekteringsforutsetninger/designbasis.