+47 41276595 post@bcteam.no
Velg en side

Ansvarlig søker

Ansvarlig søker er en koordinator som hjelper byggherren med å dokumentere prosjektet

i forhold til krav i plan og bygningslov med forskrifter. Passer på at alle skjema blir fylt ut riktig, ansvars-og samsvarserklæringer samt gjennomføringsplan

Påser at tiltaket utføres med ansvarlige foretak

Sørger for at alle nødvendige dokumenter er på plass når søknaden sendes.

Påser at prosessene skjer i riktig rekkefølge.

Sørger for at det blir skrevet ferdigattest.