+47 41276595 post@bcteam.no
Velg en side

Historie

  • Bockelie – Bygg AS har nå drevet virksomheten i 7 år.
  • Ing. Christen Bockelie

 

Min far var utdannet bygningsingeniør fra Gøteborg tekniske skole.Han ledet fra mindre til større byggeprosjekter.

 

Han var ENØK konsulent og jobbet også som VVS ingeniør.

 

  • Arkitekt Ingvald Suphammer

 

Oldefar ble utdannet ved Kunst og håndverkskolen i Oslo og jobbet først som tømmermann.Senere ble han arkitekt. Han hadde    arkitektkontor i

 

Klingenberggaten sammen med Kaare Olav Suphammer.

 

  • Arkitekt Kaare Olav Suphammer

 

Morfar ble utdannet ved NTH i 1933.

 

Først etter krigen ble det riktig fart i boligbyggingen.

    Kaare Olav tegnet for det meste eneboliger, skoler og    samfunnshus.

 

Han hadde en stabil håndskrift.