Rådgivende ingeniør

Prosjektplaner

Det å ha en prosjektplan for et tiltak er veldig smart. Her kan man beskrive viktige forhold mellom partene i et prosjekt, som hva man skal gjøre, budsjett og måten man skal kommunisere samt ansvarsforhold og fremdriftsplan

Byggeledelse

Byggeledelse er et helt nødvendig element i et tiltak for å gjennomføre på en sikker og trygg måte og for å ivareta forholdene mellom partene i et prosjekt