Rådgivende ingeniør

Tidligere bolig for fergemann,fyrvokter også skomaker.Også for folk som har jobbet under storgården Rykkjem. Skilt ut med eget Gbnr, tomten er ca 19 mål, 6 mål dyrkbar jord 4 mål til Våningshuset. 9 mål med skog. Våningshus,naust og låve. Alle bygninger i dårlig forfatning.

Næring;Stedet skal bli en plass der en båtbygger kan bygge båt, evnt fiskemottak,andelsbruk

Plan; Rive naust og låve og bygge nytt. Restaurere våningshus.,

Tiltak som er utført;(Selvfinansiert)

Nytt naust med slipp bygget i trykkimpregnerte materialer.

Våningshus

-Taket er fullstendig nytt, eks taktro

-2 etg- endret noe på planløsning, revet gammelt ikke verneverdig. Vasket, overflatebehandlet, etterisolert med ny kledning i alle rom, nytt furugulv i alle rom. Nytt sikringsskap og nytt skjult elektrisk anlegg.

-Omplassert trapp – Etablert og montert ny trapp.

-Rehabilitert pipe og pipeløp, installert 2 nye peisovner.

-1 etg. – Endret noe på planløsning, revet ikke verneverdig.Vasket overflatebehandlet, etterisolert med ny kledning i alle rom. Samt etterisolert himlinger mot rom for varig opphold i 2 etg + himling.

-Oppgradering av pipestokk med montering av ny klebersteinsovn. Nye gulv i alle rom. Nytt skjult elektrisk anlegg. Nytt skjult VA anlegg. Nytt flislagt bad. Nytt kjøkken. (Sette inn 4 nye Grunerløkka dører. Listverk skal gjøres i februar)

Gjenstående arbeider og plan for dette;

Utvendig kledning og etterisolering samt bytte 14 vinduer m. omramming(Som før) – 2022