Rådgivende ingeniør

Bygningskunst og bygningsutsmykning har i dag dessverre ofte blitt nedprioritert. Det forsøker vi å gjøre noe med. Vi oppfordrer derfor arkitekter og sivilarkitekter til å ta med dette i sin prosjektering.

Familien Suphammer må dessuten nevnes som fremtredende innenfor bygningsfaget. MIn morfar og oldefar var begge arkitekter. De hadde nok en stor fordel ved at de fikk levert vinduer og dører fra Strømmens bygningssnekkeri.
1910-1975. Det skal også nevnes at dette var Norges første fabrikk som produserte bygningselementer.Disse ble brukt av anerkjente arkitekter på den tiden.

Bockelie – Bygg startet i januar 2007 som et enkeltpersonforetak.Det har stort sett vært undertegnede som har arbeidet innenfor fagfeltene.
Ulike typer byggeoppdrag har blitt utført, som prosjekteringsleder og som prosjekterende.
Etter utdannelsen som sivilingeniør fra NTH i 1990 har det blitt utført snekkerpraksis, murerpraksis, møbelsnekkerpraksis, praksis som tømmerlafter, praksis med å konstruere og bygge trebåter.
Har også gjennomført utdannelse innenfor nevnte fagområder.
Bockelie – Bygg AS ble dannet i 2012. Daglig leder er Siv.Ing. Rolf Bockelie.

  • Bockelie – Bygg AS har nå drevet virksomheten i 7 år.
  • Ing. Christen Bockelie

Min far var utdannet bygningsingeniør fra Gøteborg tekniske skole.Han ledet fra mindre til større byggeprosjekter.

Han var ENØK konsulent og jobbet også som VVS ingeniør.

  • Arkitekt Ingvald Suphammer

Oldefar ble utdannet ved Kunst og håndverkskolen i Oslo og jobbet først som tømmermann.Senere ble han arkitekt. Han hadde arkitektkontor i

Klingenberggaten.

Kuriositet: Hans 60 års-dag ble feiret med sang med mange vers og han ble hedret av Norske arkitekters landsforbund.

  • Arkitekt Kaare Olav Suphammer

Morfar ble utdannet ved NTH i 1933.

Først etter krigen ble det riktig fart i boligbyggingen.

De hadde vindusfabrikk på Strømmen.

Den skal ha vært en av de første i Norge.

Trematerialene kom fra Gudbrandsdalen.

Kaare Olav tegnet for det meste eneboliger, skoler, samfunnshus og næringsbygg.

 

 

 

 

post@bockeliebygg.no