Rådgivende ingeniør
  • Stålbygg
  • Plasstøpt betongkonstruksjoner
  • Trekonstruksjoner
  • Støttemurer
  • Utvekslingskonstruksjoner
  • Forbindelser
  • Undervannskonstruksjoner
  • Peler
  • Pelehoder

Siv.Ing. Rolf C. Bockelie

Forneburingen 11

Besøk;

Forneburingen 49

1360 FORNEBU

Mobil: +47 41276595