Rådgivende ingeniør

Arbeid tilbys

  • Kontrahere entreprenør
  • Anbudsgrunnlag
  • Arbeidsgrunnlag
  • Byggeledelse

Siv.Ing. Rolf C. Bockelie

Forneburingen 11

Besøk;

Forneburingen 49

1360 FORNEBU

Mobil: +47 41276595