Rådgivende ingeniør

Har rutiner for å foreta uavhengig kontroll av bl.a prosjektering av bygningsfysikk

Siv.Ing. Rolf C. Bockelie

Forneburingen 11

Besøk;

Forneburingen 49

1360 FORNEBU

Mobil: +47 41276595