Rådgivende ingeniør

Måle inn fra eksisterende bebyggelse eller terreng. Eks høyde rundt eksisterende grunnmur.

Sette ut landmålingsdata i terreng.Eks senterlinje

Referanse Holmenkollveien 114

Utstyr;

Nivellerkikkert med tilhørende utstyr

Siv.Ing. Rolf C. Bockelie

Forneburingen 11

Besøk;

Forneburingen 49

1360 FORNEBU

Mobil: +47 41276595