Rådgivende ingeniør

Kan bistå med følgende arbeid;

  • Overvannsplaner
  • Situasjonsplaner
  • Utomhusplaner
  • Avkjørselsplaner
  • Andre arealplaner
  • Reguleringsplaner
  • Vegutforming med bla.a lengde-og tverrprofiler og beregning av utstikkningsdata for senterlinje.

Siv.Ing. Rolf C. Bockelie

Forneburingen 11

Besøk;

Forneburingen 49

1360 FORNEBU

Mobil: +47 41276595