Rådgivende ingeniør

Tilbyr følgende arbeid;

Prosjektplaner

Prosjektering og annet arbeid for å dokumentere at byggverket tilfredsstiller alle funksjonskrav i TEK17

Siv.Ing. Rolf C. Bockelie

Forneburingen 11

Besøk;

Forneburingen 49

1360 FORNEBU

Mobil: +47 41276595