Rådgivende ingeniør

Bilder viser byggeperiode fra desember 2012 – til mai 2013.

IG – Åråssvingen 9 – Skedsmo kommune

SAMSUNG
Armering av gulv på grunn.

SAMSUNG

P1010141
Ferdig støpt Dekke over kjeller

P1010179

P1010237

P1010239

21.8.2013 –
7.2 Parkeringskjeller 2
Parkeringskjelleren

8.3 Rema-butikken 3
Rema-butikken

1 - Fasaden
Fasaden