+47 41276595 post@bcteam.no
Velg en side

Tjenester

 • Ansvarlig søker(Alle typer tiltak) Tiltaksklasse 2
 • Prosjektering arkitektur  Tiltaksklasse 1
  • Digitale 3 D modeller
  • Eneboliger
  • Tomannsboliger
  • Rekkehus
  • Flermannsboliger
  • Ombyggingsprosjekter
 • Prosjektering av konstruksjonsikkerhet  Tiltaksklasse 2
  • Statiske beregninger
  • Arbeidstegninger
  • Støyskjermer
  • Støttemurer
  • Prosjektplaner
 • Prosjektering av brannkonsept  Tiltaksklasse 2
  • Rapport
  • Prosjektplaner
 • Prosjektering av bygningsfysikk  Tiltaksklasse 2
  • Beregninger
  • Prosjektplaner
  • Rapporter
  • Arbeidstegninger
 • Prosjektering av veg-utearealer og landskapsutforming Tiltaksklasse 2
  • Arealplaner
  • Avkjørselsplaner
  • Utomhusplaner
  • Reguleringsplaner
  • Overvannsplaner
  • Prosjektplaner
 • Utførelse av montering av bærende metall- og betongkonstruksjoner tiltaksklasse 2
  • Monteringsanvisning
  • SHA/HMS plan
 • Utførelse av riving og miljøsanering  tiltaksklasse 2
  • Riving og avfallsbehandling etter rivingsplan
 • PA Prosjekt og administrativ arbeid
  • Byggeledelse
  • Rapporter
  • Prosjektplaner
  • Byggeregnskap