Rådgivende ingeniør

Fylker;

  1. Viken fylke /fylkeskommune                               30                               https://viken.no/
  2. Oslo fylke/kommune                                            03                              https://www.oslo.kommune.no/
  3. Innlandet fylke/fylkeskommune                       34                                  https://innlandetfylke.no/
  4. Vestfold og telemark fylke/fylkeskommune    38                                 https://www.vtfk.no/
  5. Møre og romsdal fylke/fylkeskommune            15                                      https://mrfylke.no/
  6. Nordland fylke/fylkeskommune                         18                                     https://www.nfk.no/