Rådgivende ingeniør

Direktoratet for byggkvalitet   https://dibk.no/

Arbeidstilsynet          https://www.arbeidstilsynet.no/ 

Norsk lovdata             https://lovdata.no/register/lover

Fylker;

 1. Akershus fylke /fylkeskommune                         02                                          http://www.akershus.no/
 2. Telemark fylke/fylkeskommune                         08                                    https://www.telemark.no/
 3. Hedemark fylke/fylkeskommune                       04                                    https://www.hedmark.org/
 4. Buskerud fylke/fylkeskommune                         06                                    http://www.bfk.no/ 
 5. Vestfold fylke/fylkeskommune                            07                                    https://www.vfk.no/ 
 6. Aust-Agder fylke/fylkeskommune                      09                                    https://www.austagderfk.no/
 7. Vest Agder -fylke/fylkeskommune                                                              http://www.vaf.no/
 8. Rogaland fylkeskommune                                                                            http://www.rogfk.no/
 9. Hordaland fylke/fylkeskommune                       12
 10. Sogn og fjordane fylke/fylkeskommune            14                                      http://www.sfj.no/
 11. Møre og romsdal fylke/fylkeskommune            15                                      https://mrfylke.no/
 12. Nordland fylke/fylkeskommune                         18                                     https://www.nfk.no/
 13. Finnmark fylke/fylkeskommune                        20                                     https://www.ffk.no/
 14. Svalbard fylke/fylkeskommune                          21                                    https://snl.no/Svalbard

Kommuner;

 1.  Oslo kommune                                                               03                                https://www.oslo.kommune.no/
 2.  Oppegård kommune                                                    0217                             https://www.oppegard.kommune.no/
 3.  Bærum kommune                                                        0219                             https://www.baerum.kommune.no/
 4.  Asker kommune                                                            0220                           https://www.asker.kommune.no/
 5.  Enebakk kommune                                                     0229                              http://www.enebakk.kommune.no/
 6.  Lørenskog kommune                                                  0230                          https://www.lorenskog.kommune.no/
 7.  Skedsmo kommune                                                    0231                            https://www.skedsmo.kommune.no/
 8.  Nannestad kommune                                                0238                               https://www.nannestad.kommune.no/
 9.  Alvdal kommune                                                        0438                             http://www.alvdal.kommune.no/
 10.  Tynset kommune                                                       0437                            http://www.tynset.kommune.no/
 11.  Drammen kommune                                                0602                              https://www.drammen.kommune.no/
 12.  Sandefjord kommune                                               0710                             https://www.sandefjord.kommune.no/
 13.  Nøtterøy kommune                                                   0722                                https://www.faerder.kommune.no/
 14.  Røyken kommune                                                     0627                                   https://www.royken.kommune.no/
 15. Holmestrand kommune                                            0715                                http://www.holmestrand.kommune.no/
 16.  Skien kommune                                                        0806                                  https://www.skien.kommune.no/
 17.  Porsgrunn kommune                                               0805                                https://www.porsgrunn.kommune.no/
 18.  Leikanger kommune                                                1419                                http://www.leikanger.kommune.no/
 19.  Sunndal kommune                                                   1563                             http://www.sunndal.kommune.no/
 20.  Sykkylven kommune                                                1528                              http://www.sykkylven.kommune.no/
 21.  Vestvågøy kommune                                                1860                                https://www.vestvagoy.kommune.no/
 22.  Kristiansund kommune                                          6501                            http://www.kristiansund.kommune.no/

Byggematerialer;

 1. XL-Bygg                                                                                                                            http://www.xl-bygg.no/
 2. Byggmakker                                                                                                                       https://www.byggmakker.no/
 3. Monter                                                                                                                                https://www.monter.no/
 4. Byggern Alvdal                                                                                                                  https://www.byggern.no/
 5. Maxbo                                                                                                                                 https://www.maxbo.no/
 6. Byggmax                                                                                                                              https://www.byggmax.no/