Rådgivende ingeniør

Tilbud til friluftsinteresserte – Sør enden av Savallen

Kano; Leies ut kr.200 pr.dag – rett til bruk av naust og brygge(Ny 2015)

Robåt;  Leies ut kr.200 pr.dag – rett til bruk av naust og brygge