Rådgivende ingeniør

2015

Hi Rolf, I wrote this recommendation of your work that you can include on your profile. Thanks, Terje

«Rolf Bockelie ble engasjert som bygningsingeniør for hulltaking i bærende konstruksjon for innsetting av ny dør i kjelleren i min bygård i Jacob Aalls gate 42B. Rolf utførte alle statiske beregninger og kalkulerte dimensjonen for den bærende konstruksjonen. Dette arbeidet ble utført svært grundig og det ga oss god tillit til at alle hensyn var ivaretatt. I tillegg formidlet han noen svært dyktige murere som utførte hulltakingen og et veldig bra sveisefirma som konstruerte bærekonstruksjonen etter Rolfs spesifikasjon. Rolf fulgte opp prosessen nøye underveis og vi var svært godt fornøyd med resultatet. Mvh Terje Vatle»