Rådgivende ingeniør

Ferdigattest – Lj-8b

TYPER PROSJEKT

  • Balkong

Tiltaksklasse 2

ANSVAR

  • Ansvarlig søker
  • Ansvarlig prosjekterende