Rådgivende ingeniør

Rammetillatelse – Mogata 4A-Oslo

TYPER PROSJEKT

142 – Bygård – smammenslåing av leilighetr

  • Bruksendringer
  • Tilbygg
  • Omsøking

Tiltaksklasse 2

ANSVAR

  • Ansvarlig søker
  • Ansvarlig prosjekterende