Rådgivende ingeniør

Ferdigattest – Sportsstien 11 – Oslo

TYPER PROSJEKT

141 – Flerfamiliehus – 4 mannsbolig

  • Bruksendringer
  • Utbygg
  • Omsøking

Tiltaksklasse 2

ANSVAR

  • Ansvarlig søker
  • Ansvarlig prosjekterende